• Fryske Waedrinners

  Fryske Waedrinners

  Het waddengebied vormt het domein van de Fryske Waedrinners, een club van wadgidsen met een historie die teruggaat tot 1965, de begintijd van het wadlopen. De Fryske Waedrinners is een van de zeven door de provicies Friesland en Groningen erkende wadloopverenigingen. Wij lopen vooral naar Ameland en de Engelsmanplaat, maar ook op diverse andere tochten kunnen wij u begeleiden.

  Geschiedenis

  Over de geschiedenis van de Fryske Waedrinners is door Joop Hooiring het boek “45 Jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport” geschreven.

  Tochten naar Ameland in 2020

  30 mei, starttijd 7.45 uur
  13 juni, starttijd 7.30 uur
  20 juni, starttijd 14.30 uur - geen boot terug op dezelfde dag!
  4 juli, starttijd 14.30 uur - geen boot terug op dezelfde dag!
  11 juli, starttijd 6.30 uur
  15 augustus starttijd 10.45 uur
  29 augustus starttijd 11.15 uur
  12 september starttijd 8.45 uur
  26 september starttijd 9.30 uur

  Verdere mogelijkheden voor seizoen 2020 op andere routes: stuur een email naar fryskewaedrinners@hotmail.com
  Ook wanneer u een wadlooptocht wilt maken op een andere, niet genoemde datum, kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen. In veel gevallen kunnen wij een wadlooptocht op maat voor u organiseren.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes