• Wadlopen

  Ameland

  29 augustus, 12 en 16 september VOL

  Duur van de tocht

  De wadlooptocht naar Ameland duurt ongeveer vier uur en is ongeveer 11 kilometer lang.

  Verzamelpunt

  Verzamelpunt

  Ons verzamelpunt is gelegen op de pier bij Holwerd waar ook de veerboot vertrekt en wel aan de ACHTERZIJDE van het restaurant (dat is dus niet de zijde waar zich de trap naar de ingang bevindt) tussen het restaurant en het hek van het parkeerterrein. Soms is het vanwege grote drukte noodzakelijk om binnendijks te parkeren. U wordt dan met de pendelbus naar de pier gebracht. Het verzamelpunt is dan ongewijzigd.

  Vervoer


  Vervoer van uw bagage vanaf Holwerd naar uw bestemming op Ameland terwijl u loopt dient u zelf enkele dagen tevoren te regelen met de vervoerder, de firma Ridder en De Vries te Holwerd. Informatie hierover op http://www.rdvtransport.nl/files/bagagevervoer.htm

  Route

  Na het vertrek lopen we eerst een uur parallel aan de kust door de landaanwinningswerken. Een nogal zwaar vanwege het slik, waar je in wegzakt. Dit stuk moeten we lopen om het wantij te bereiken – het gebied tussen de kust en het eiland met de minst diepe geulen. Ben je eenmaal door de landaanwinning geploeterd, dan heb je het zwaarste stuk van de tocht achter de rug. Op het wantij buigen we af richting Ameland. Na het oversteken van de eerste geul en het passeren van een gebied met mosselbanken lopen we verder over de drooggevallen zeebodem naar Ameland.

  Hierbij worden, afhankelijk van de te kiezen route, meerdere geulen overgestoken. Dit zijn de rivieren van het wad waardoor het door de getijden opkomende en afvloeiende water aan- en afgevoerd wordt. Afhankelijk van de plaats en de waterstand, die op zijn beurt weer afhankelijk is van het getij en de windrichting en -kracht, is een geul meer of minder diep. Soms zijn geulen slechts enkeldiep, soms zul je tot aan de borst door het water moeten waden. Breed zijn geulen nooit, meestal een meter of 10 tot 20. De tocht voert hier voornamelijk over hard zand. Bij mooi weer en voldoende tijd is er halverwege de gelegenheid om het wadlopen af te wisselen met zwemmen.

  Na ongeveer twee en een half uur passeren we de laatste geul. Vervolgens lopen naar het eiland en via het Oerd naar het Noordzeestrand. Daar eindigt de tocht en onze begeleiding. U kunt zich hier in zee schoonmaken. Vanaf dit punt is het ongeveer 10 kilometer naar Nes. Dit kan gelopen worden via het strand of de duinen. Ook is het mogelijk vanaf hier per strandkar te worden vervoerd naar de strandovergang bij Buren of bij Nes. De kosten hiervan zijn circa €3,50 per persoon (Theo de Jong strandritten, de blauwe tractor). De kosten hiervan dient u zelf met de bestuurder af te rekenen. Met de tractor kunt u naar strandovergang Buren of strandovergang Nes.


  3+Taxi

  Taxi: Cositax telefoonnummer 0519-543200

  .

  Wandelen over land

  Zwerftocht Ameland

  Bij afgelasting van de tocht naar Ameland wegens te hoge waterstand bestaat bij voldoende deelname en overigens gunstige omstandigheden de mogelijkheid als alternatief een zwerftocht te maken op het wad onder Ameland. Een alternatief, met name bedoeld voor groepen die niet willen dat hun vaak lang tevoren geregelde dagje-uit op Ameland door afgelasting in het water valt.

  De tocht begint bij de prachtige, middeleeuwse kerk in het dorp Hollum. Vandaar lopen we door de polder naar de Waddenzeedijk. Via een stukje kwelder gaan we het wad op. Langs enkele geulen lopen we in oostelijke richting naar de Ballumerbocht. Op de plek waar ook de Amelander reddingboot is gestationeerd komen we weer aan land.

  Vervoer van de boot naar Hollum en van de Ballumerbocht naar Nes wordt door ons geregeld.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes