• Fryske Waedrinners

  Fryske Waedrinners

  Het waddengebied vormt het domein van de Fryske Waedrinners, een club van wadgidsen met een historie die teruggaat tot 1965, de begintijd van het wadlopen. De Fryske Waedrinners is een van de zeven door de provicies Friesland en Groningen erkende wadloopverenigingen. Wij lopen vooral naar Ameland en de Engelsmanplaat, maar ook op diverse andere tochten kunnen wij u begeleiden.

  Geschiedenis

  Over de geschiedenis van de Fryske Waedrinners is door Joop Hooiring het boek “45 Jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport” geschreven.

  Tochten 2018

  Wij organiseren tochten naar Ameland en de Engelsmanplaat.

  Ameland

  In 2018 lopen wij naar Ameland op:

  26 mei, starttijd 12.30 uur
  9 juni, starttijd 10.00 uur
  23 juni starttijd 11.00 uur
  7 juli starttijd 08.15 uur
  21 juli starttijd 08.45 uur

  1 september starttijd 06.15 uur
  8 september starttijd 13.45 uur
  22 september starttijd 13.30 uur


  Engelsmanplaat

  Stuur hiervoor een email naar fryskewaedrinners@hotmail.com

  Wadlooptocht op maat

  Indien u op een van de hier genoemde data met ons wilt lopen, stuur dan een email naar fryskewaedrinners@hotmail.com. Ook wanneer u een wadlooptocht wilt maken op een andere, niet genoemde datum, kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen. In veel gevallen kunnen wij een wadlooptocht op maat voor u organiseren.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes